१२ र १३ मे, २०२२कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण २०७९ वैशाख २९ र ३० (मे १२ र १३, २०२२) मा मार्टिन चौतारी कार्यालय र यसको पुस्तकालय बन्द रहने जानकारी गराइन्छ ।