तरुण भाटियाद्वारा निर्देशित लास्ट ट्रेन इन नेपाल

- डा. सुजीत कर्ण, कल्पना झा , सोहन प्रसाद साह

FICSON Film Series Organized by Film Critics Society Nepal

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 19 Apr 2018 | Time: 03:00 PM

Details

तरुण भाटियाद्वारा निर्देशित लास्ट ट्रेन इन नेपाल (भारत, सन् २०१५, ५९ः०१ मिनेट)

- डा. सुजीत कर्ण, कल्पना झा , सोहन प्रसाद साह

Past Events