अप्रिल १, २०२२ मा कार्यालय बन्द सहने सूचना

चैत्र १८, २०७८ (अप्रिल १, २०२२) शुक्रबारका दिन विशेष कारणवश मार्टिन चौतारी र यसको पुस्तकालय बन्द रहने जानकारी गराइन्छ ।