चौतारी वार्षिक अनुसन्धान सम्मेलन - २०२३ हुने दिनहरू (मंसिर १२–१४, २०८० (नोभेम्बर २८–३०,२०२३) मा मार्टिन चौतारी पुस्तकालय बन्द रहने जानकारी गराइन्छ

चौतारी वार्षिक अनुसन्धान सम्मेलन - २०२३ हुने दिनहरू (मंसिर १२–१४, २०८० (नोभेम्बर २८–३०,२०२३) मा मार्टिन चौतारी पुस्तकालय बन्द रहने जानकारी गराइन्छ ।

Martin Chautari Library will be closed from November 28-30, 2023 due to Chautari Annual Conference - 2023.