लोयल थोमसद्वारा निर्देशित सर्च फर प्याराडाइज

- मोहन मैनाली

FICSON Film Series Organized by Film Critics Society Nepal

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 30 Aug 2018 | Time: 03:00 PM

Details

लोयल थोमसद्वारा निर्देशित सर्च फर प्याराडाइज (यूनाइटेड स्टेट्स, सन् १९५७, १२० मिनेट)<br>मोहन मैनाली, लेखक⁄डकुमेन्ट्री निर्देशक

- मोहन मैनाली

Past Events