जात व्यवस्थाको कहर : युवा हस्तक्षेप

- विभु लुइँटेल, विकल राई, संजय कुमार पासी

Discussion Type: Additional Discussions | Date: 28 Jul 2022 | Time: 03:00 PM

Details

समता संवाद
(समता फाउण्डेशन र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजना)

विकल राई, अध्यक्ष, नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन); विभु लुइँटेल, लेखक र संजय कुमार पासी, एमफिल-पीएचडी शोधार्थी

सहजकर्ता : तिरुपति परियार, समता फाउण्डेशन

- विभु लुइँटेल, विकल राई, संजय कुमार पासी

Past Events