वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास कसरी ?

- कृष्ण खनाल

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 06 Apr 2021 | Time: 03:00 PM

Details

6 April 2021/२४ चैत २०७७ (मंगलबार, दिउँसो ३ बजे)
वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास कसरी ?
प्रा. कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री

- कृष्ण खनाल

Past Events