विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारमा : के सम्भव छ, के गरिनुपर्छ ?

- शिशिर खनाल, सूर्यप्रसाद घिमिरे, टीका भट्टराई

Jointly Organized with Centre for Educational Policies and Practices

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 05 May 2019 | Time: 03:00 PM

Details

- शिशिर खनाल, सूर्यप्रसाद घिमिरे, टीका भट्टराई

Past Events