"नाश हुन अस्वीकार गरौं": काठमाडौं उपत्यकाका जनता र संस्कृतिको विनाश विरुद्धको संघर्ष

- असोज कुमार महर्जन, बाल गोपाल श्रेष्ठ, शाक्य सुरेन, शंकर लिम्बु, सुमन सायमी, सुरज महर्जन, र अन्य

Past Events