Janak Rai

Reader in Anthropology, Tribhuvan University

Discussion by 'Janak Rai'

Discussion > Research Seminar Series On

Village Making, Politics of ‘Ritual Time Compression’ and Dhimal Indigenous Activism

Discussion > Mangalbaarey On

कैलाश राईद्वारा सम्पादित पहिचानको खोजीः आदिवासी जनजाति महिलाका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सन्दर्भ (२०१६–२०७३) माथि छलफल

Blogs from 'Janak Rai'