Journals

Martin Chautari is the editorial home of two journals. The first is the bi-lingual (English and Nepali) semi-annual journal Studies in Nepali History and Society, established in 1996, and published by Mandala Book Point from Kathmandu. The second is the Nepali language annual journal Samaj Adhyayan which was established in 2006 as Media Adhyayan (its title was changed in 2016). It is published by Chautari itself. 

मार्टिन चौतारी दुई ओटा जर्नलहरूको सम्पादकीय गृह हो । पहिलो, अर्धवार्षिक जर्नल  स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी, जुन सन् १९९६ देखि काठमाडौँ स्थित मण्डला बुक पोइन्ट मार्फत निरन्तर प्रकाशन हुँदै आइरहेको छ । मुलत: अंग्रेजी र नेपाली भाषामा लेखिएका सामग्री यसमा प्रकाशन गरिन्छन् । र दोस्रो, नेपाली भाषाको वार्षिक जर्नल समाज अध्ययन, जुन सन् २००६ मा मिडिया अध्ययनको नाममा स्थापित भएको थियो (यसको शीर्षक सन् २०१६ मा परिवर्तन गरिएको हो) । यसको प्रकाशक चौतारी स्वयम् रहेको छ ।