नेपालको पहिलो सही वृत्तचित्र र हालसम्म अप्राप्य “हिमालयन अवेकनिङ”

Film show and discussion

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 11 Oct 2018 | Time: 03:00 PM

Details

नेपालको पहिलो सही वृत्तचित्र र हालसम्म अप्राप्य “हिमालयन अवेकनिङ” (सन् १९५७, ३४ मिनेट, यूएस इन्फर्मेशन एजेन्सी) को सार्वजनिक प्रदर्शनी र छलफल

Past Events