चित्त खुलोस् हृदयसँगैः तात्त्विक प्रेमसँग पुनर्मिलनको यात्रा पुस्तकबारे छलफल

- डा. सरोज धिताल

पुस्तक छलफल

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 22 Sep 2019 | Time: 03:00 PM

Details

छोक्न्यी रिम्पोचेद्वारा रचित पुस्तक ओपन हार्ट ओपन माइन्डको नेपाली रूपान्तरण

चित्त खुलोस् हृदयसँगैः तात्त्विक प्रेमसँग पुनर्मिलनको यात्रा (२०७५)

डा. सरोज धिताल, पुस्तक अनुवादक

- डा. सरोज धिताल

Past Events