Thursday, 19 January 2017

Upcoming Discussions

Mangalbaary Discussion Series

Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020
कर्णालीका अमूर्त सम्पदा : मुगुमा कथावाचनको खोजीको केही अनुभवहरू


दिप्ती शेरचन र निश्चल न्यौपाने; अनुसन्धान फेलो, कर्णाली कला केन्द्र

2017-01-24११ माघ २०७३ 3:00pm
Home